Reactie op berichtgeving NOS

 

GOED FUNCTIONEREN V/D RECHTSTAAT

Het herstellen van het vertrouwen in de politiek is een verantwoordelijkheid van een ieder binnen de samenleving. Politici en journalisten zijn het niet altijd eens met het verhaal dat gepubliceerd wordt, of de boodschap die verspreid wordt via de verschillende mediakanalen. Dit is echter een goed gegeven. Statenleden moeten de regering controleren, maar ook burgers en journalisten moeten ervoor zorgdragen dat de rechtstaat goed functioneert.

Gelet op het feit dat berichtgeving van politici en journalisten over het algemeen meer mensen bereiken, is het zeer belangrijk dat hun berichtgeving ook gestaafd is door feiten. Ter illustratie dient bijvoorbeeld de nota die in maart door dhr. mr. J. Thijsen en dhr. R.G. Tjon, MBA overhandigd is aan politiek Den Haag. In deze nota werd het wanbeleid van de kabinetten EMAN I en II aan het licht gebracht. Dit laatsteaan de hand van feiten met referenties.

BERICHTGEVING CORRESPONDENT NOS

Eerlijk gezegd ben ik altijd zeer sceptisch als er berichtgeving is uit Nederland over wat wel gebruikelijk is op Aruba en wat wel of niet goed zou zijn voor de eilanden. Ik ben het namelijk absoluut niet eens met het bericht van de NOS-correspondent en vind het namelijk niet gebruikelijk en acceptabel dat de regering publieke gelden gebruikt om een verkiezingscampagne te bekostigen. Mijn oordeel heeft betrekking op Aruba! Overigens vind ik het belangrijk dat als er informatie is dat de huidige regering 300 “AVP’ers” ontslagen heeft en 400 ”MEP’ers” in dienst genomen heeft, zoals de NOS-correspondent beweert, dat de documentatiewaaruit dit moge blijken aangeleverd wordt aan de Staten van Aruba. Uit documentatie waarover de Staten beschikt, zoals o.a. CAFT-rapportages, blijkt dit gegeven namelijk niet.Overigens is het frappant dat het CAFT dit niet gesignaleerd en gerapporteerd heeft!

REDEN REACTIE

Als Statenlid van Aruba vind ik het belangrijk om op vage en niet onderbouwde berichtgeving te reageren. Niet om de premier te verdedigen, haar daden spreken voor zich en zij kan deze niet onderbouwde aantijgingen zelf ontkrachten. Mijn reactie heeft te maken met het feit dat deze vage berichtgeving namelijk de geloofwaardigheid en kunde van de Arubaanse Hoge Colleges van Staat aantast en tevens ook de geloofwaardigheid van lokale leiders.

TOT SLOT

Het Statenlid van de AVP die aan de NOS-correspondentgezegd zou hebben dat het normale praktijken zijn van de MEP om de AVP zwart te maken, heeft overigens ook meerdere malen gezegd dat Mike Eman een verantwoordelijk financieel beleid voerde en dat Aruba tot voor de afgelopen verkiezingen geen financiële problemen kende. Als fractieleider van de MEP wacht ik nog steeds op constructieve bijdrage van de oppositie, zoals schriftelijk verzocht in maart. Enfin! In het belang van de rechtstaat is het nodig dat wanneer het politiek betreft Statenleden, burgers en journalisten objectief hun werk doen en ervoor zorgen dat hun berichtgeving altijd onderbouwd is door feiten en documentatie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.